Coșul este gol. Adăugați un produs

Vesomni 0.4mg+6mg comp.film.elib.prel. N10x3

DCI-ul substanţei active

Solifenacinum Tamsulosinum

COMPOZIŢIA

1 comprimat filmat cu eliberare prelungită conţine:

substanţă activă: clorhidrat de tamsulosină-0,4 mg; succinat de solifenacină-6 mg; excipienţi: manitol (E421), maltoză, macrogol 7000000, macrogol 8000, stearat de magneziu (E470b), butilhidroxitoluen (E321), siliciu coloidal anhidru (E551), hipromeloză (E464), oxid roşu de fier (E172).

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate cu eliberare prelungită

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate rotunde, de culoare roșie gravate cu "6/0,4" pe una din fețe.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Medicamnete utilizate în hipertrofia benignă de prostată, antagoniști ai alfaadrenoceptorilor, G04CA53.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Mecanism de acțiune Vesomni-este un produs combinat care conține două substanțe active, solifenacină și tamsulosină. Aceste substanțe active au mecanisme de acțiune independente și complementare în tratarea simptomelor tractului urinar inferior asociate cu hiperplazia benignă de prostată cu simptome de umplere. Solifenacina-un inhibitor selectiv competitiv al receptorilor muscarinici vezicii urinare, cu o afinitate mai mare față de subtipul M3 urmată de M1 și M2 și nu are o afinitate relevantă pentru alți receptori, diverse enzime și canale ionice. Tamsulosina-este un antagonist al alfa1-adrenoreceptorilor. Se leagă selectiv şi competitiv de receptorii α1 postsinaptici, în particular de subtipurile α1A şi α1D și este un antagonist potent al musculaturii netede a tractului urinar inferior.

Efecte farmacodinamice Solifenacina ameliorează funcțiile de stocare ale vezicii urinare legate de activarea de către acetilcolina non-neuronală a receptorilor M3 în vezica urinară. Acetilcolina eliberată activează funcția contractilă a peretelui vezicii urinare, care se manifestă sub formă de urinări urgente sau incontinență. Tamsulosina ameliorează simptomele de golire (crește fluxul urinar maxim), prin ameliorarea obstrucției prin relaxarea musculaturii netede din prostată, vezica urinară și uretră. De asemenea, îmbunătățește simptomele de umplere.

Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție

După doze multiple de Vesomni, în diferite studii Tmax a solifenacinei a variat între 4,27 și 4. 76 ore; Tmax a tamsulosinei a variat între 3,47 și 5,65 ore. Valorile corespunzătoare ale Cmax pentru solifenacină a variat între 26,5 ng/ml și 32,0 ng/ml, în timp ce Cmax pentru tamsulosină a variat între 6,56 ng/ml și 13,3 ng/ml. Biodisponibilitatea absolută a solifenacinei este aproximativ de 90%, în timp ce pentru tamsulosină este estimată la 70-79%.

Eliminare

După o singură administrare de Vesomni, T1/2 a solifenacinei a variat de la 49,5 ore la 53 ore și a tamsulosinei de la 12,8 ore la 14 ore.

Informații referitoare la substanțele active (componente ale Vesomni) administrate individual:

Solifenacina

Absorbție

Pentru solifenacină Tmax este dependent de doză și este atins după 3-8 ore. Cmax și ASC cresc proporțional cu doza în intervalul dozelor 5 și 40 mg. Biodisponibilitatea absolută este de aproximativ 90%.

Distribuție

Volumul aparent de distribuție al solifenacinei în urma administrării intravenoase este de aproximativ 600 l. Solifenacina, în mare măsură (aproximativ 98%), este legată de proteinele plasmatice, în principal de α1-glicoproteina acidă.

Metabolizare

Solifenacina este metabolizată extensiv în ficat, în principal de izoenzima CYP3A4. Totusi, există și căi metabolice alternative, care pot contribui la metabolizarea solifenacinei. Clerance-ul sistemic al solifenacinei este de aproximativ 9,5 l/h și timpul de injumatatire plasmatică terminal al solifenacinei este de 45-68 ore. După administrarea orală, în afără de solifenacină au fost identificați în plasmă un metabolit activ (4R-hidroxisolifenacina) și trei metaboliți in activi (N-glucuronid, N-oxid și 4Rhidroxi-N-oxid solifenacina).

Eliminare

După administrarea unica a 10 mg solifenacină marcată cu 14C, aproximativ 70% din radio activi tate a fost determinată în urină și 23% în fecale, după 26 zile. În urină, aproximativ 11% se regăsește sub formă nemodificată; aproximativ 18% ca metabolit N-oxid, 9% ca metabolit 4R-hidroxi-N-oxid și 8% ca metabolit 4R-hidroxi (metabolit activ).

Tamsulosina

Absorbție

Pentru tamsulosină OCAS, tmax este atins peste 4-6 ore după administrarea în doze multiple a 0,4 mg/zi. Cmax și ASC cresc proporțional cu doza în intervalul dozelor 0,4 mg și 1,2 mg. Biodisponibilitatea absolută este estimată la aproximativ 57%.

Distribuție

Volumul de distribuție al tamsulosinei după administrarea intravenoasă este de aproximativ 16 l. Aproximativ 99% din cantitatea plasmatică de tamsulosină este legată de proteinele plasmatice, în principal α1- glicoproteina acidă.

Biotransformare

Tamsulosina este supusă în măsură mică efectului primului pasaj hepatic, fiind metabolizată lent. Tamsulosina este metabolizată extensiv în ficat, în principal prin intermediul izoenzimelor CYP3A4 și CYP2D6. Clearance-ul sistemic al tamsulosinei este de aproximativ 2,9 l/oră. Cea mai mare parte a tamsulosinei este prezentă în plasmă sub formă de substaţă activă nemodificată. Nici unul dintre metaboliții tamsulosinei nu este mai activ decât substanţa de bază.

Eliminare

După o doză unică de 0,2 mg tamsulosină marcată radoactiv cu 14C, după 1 săptămână, 76% din radio activi tate se regăsește în urină și 21% în fecale. În urină, aproximativ 9% din cantitatea de tamsulosină se regăsește sub formă nemodificată.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Tratamentul simptomelor de incontinență (de urgență, micțiuni frecvente) moderate pînă la severe și simptomelor de umplere asociate cu hiperplazia benignă de prostată la barbați care nu răspund în mod adecvat la tratamentul în monoterapie.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Bărbați adulți ,inclusiv vârstnici

Câte 1 comprimat Vesomni (6 mg/0,4 mg) administrat o dată pe zi, pe cale orală, cu sau fără alimente. Doza zilnică maximă este de 1 comprimat Vesomni (6 mg/0,4 mg). Comprimatele trebuie înghițit întregi, intacte fără a fi sfărâmate sau mușcate. Comprimatele nu trebuie zdrobite.

Pacienții cu insuficiență renală

Efectul insuficienței renale asupra farmacocineticii Vesomni nu a fost studiat. Cu toate acestea, efectul asupra farmacocineticii individuale a substanței active este bine cunoscut. Vesomni poate fi utilizat la pacienții cu insuficiență renală ușoară pînă la insuficiență renală moderată (clearance-ul creatininei >30 ml/minut).

Pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei ≤30 ml/minut), trebuie tratați cu prudență iar doza maximă zilnică la acești pacienți este de 1 comprimat Vesomni (6 mg/0,4 mg). Pacienții cu insuficiență hepatică Efectul insuficienței hepatice asupra farmacocineticii Vesomni nu a fost studiat . Cu toate acestea, efectul asupra farmacocineticii individuale a substanței active este bine cunoscut. Vesomni poate fi utilizat la pacienți cu insuficiență renală ușoară insuficiență hepatică (scor Child-Pugh ≤7). Pacienții cu insuficiență hepatică moderată (scor ChildPugh 7-9), ar trebui să fie tratați cu prudență maximă. Doza zilnică la acești pacienți este de 1 comprimat Vesomni (6 mg/0,4 mg). La pacienții cu insuficiență hepatică severă (scor Child-Pugh >9), administrarea de Vesomni este contraindicată.

Inhibitori moderați și puternici ai citocromului P450 3A4

Doza zilnică maximă de Vesomni trebuie să se limiteze la 1 comprimat (6 mg/0,4 mg). Vesomni trebuie utilizat cu precauție la pacienții tratați concomitent cu inhibitori moderați sau puternici ai CYP3A4, de exemplu, verapamil, ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol.

REACŢII ADVERSE

Reacțiile adverse sunt clasificate pe sisteme de organe și în funcție de frecvență utilizînd următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 pînă la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 pînă la <1/100), rare (≥1/10000 pînă la <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare a reacțiilor adverse.

CONTRAINDICAŢII

- Pacienții cu hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți;

- pacienții hemodializați;

- pacienții cu insuficiență hepatică severă;

- pacienții cu insuficiență renală moderată sau severă care sunt, de asemenea, tratate cu un inhibitor puternic al citocromului P450 (CYP) 3A4, de exemplu, ketoconazol;

- pacienți cu afecțiuni gastro-intestinale severe (inclusiv megacolon toxic), miastenia gravis sau glaucom cu unghi închis și la pacienții cu risc de apariție a acestor afecțiuni;

- acienții cu antecedente de hipotensiune arterială ortostatică.

SUPRADOZAJ

Simptomele

Supradozajul cu o combinație de solifenacină și tamsulosină poate duce la efecte anticolinergice severe cu hipotensiune arterială acută.

Tratament

În caz de supradozaj cu solifenacină și tamsulosină, pacientul trebuie să administreze cărbune activat. Lavajul gastric este util dacă este efectuat timp de pînă la 1 oră de la administrarea unei supradoze, dar voma nu trebuie indusă.

Ca și în cazul altor medicamente anticolinergice, simptomele supradozajului pot fi tratate după cum urmează:

- efectele anticolinergice centrale severe, cum ar fi halucinațiile sau excitația pronunțată: administrarea de fizostigmină sau carbacol;

- convulsiile sau stare de excitație pronunțatǎ: administrarea de benzodiazepine;

- insuficiența respiratorie: prin respirație artificială;

- tahicardia: la necesitate tratament simptomatic; beta-blocantele se administrează cu precauție, deoarece supradoza concomitentă cu tamsulosină ar putea induce hipotensiune arterială severă;

- retenție urinară: prin cateterizare.

Ca și în cazul altor medicamente antimuscarinice, în caz de supradozaj, o atenție deosebită trebuie acordată pacienților cu un risc cunoscut pentru prelungirea intervalului QT (de exemplu, hipokaliemie, bradicardie și administrarea concomitentă de medicamente cu proprietăți cunoscute de prelungire a intervalului QT) și boli cardiace preexistente relevante (de exemplu: ischemie miocardică, aritmie, insuficiență cardiacă congestivă). Hipotensiunea arterială acută, care poate apărea după supradozajul cu tamsulosină, trebuie tratată simptomatic. Hemodializa este puțin probabil să fie eficientă deoarece tamsulosina este legată în proporție mare de proteinele plasmatice.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Vesomni se administrează cu precauție la pacienții cu:

- insuficiență renală severă;

- risc de retenție urinară;

- tulburări obstructive gastrointestinale;

- risc de motilitate gastrointestinale scăzută;

- hernie hiatală/reflux gastro-esofagian și/sau pacienții care administrează concomitent medicamente (cum ar fi bisfosfonați) care pot determina sau exacerba esofagita;

- neuropatie vegetativă.

Pacientul ar trebui să fie examinat pentru a exclude prezența altor cauze, care pot determina simptome similare cu hiperplazia benignă de prostată. Alte cauze ale urinării frecvente (insuficiența cardiacă sau bolile renale), trebuie excluse înainte de inițierea tratamentului cu Vesomni. În cazul în care o infecție a tractului urinar este prezentă, trebuie instituit tratament antibacterian adecvat. Prelungirea intervalului QT și torsada vârfurilor au fost observate la pacienții care sunt tratați cu solifenacin succinat cu factori de risc, cum ar fi sindromul QT prelungit preexistent și hipokaliemie. Angioedemul cu obstrucția căilor respiratorii a fost raportată la unii pacienți care au administrat succinat de solifenacină și tamsulosină. Dacă apare angioedem, tratamentul cu Vesomni trebuie întrerupt și nu trebuie reînceput. Măsurile terapeutice corespunzătoare trebuie instituite. La unii pacienți tratați cu succinat de solifenacină au fost raportate reacții anafilactice. La pacienții care dezvoltă reacții anafilactice, tratamentul cu Vesomni trebuie întrerupt și măsurile terapeutice corespunzătoare trebuie instituite. Ca și în cazul altor antagoniști ai receptorilor alfa1-adrenergici, în timpul tratamentului cu tamsulosină poate aparea în cazuri individuale o reducere a tensiunii arteriale, care rar poate duce la sincopă. Pacienții care au început tratamentul cu Vesomni trebuie să fie avertizați să se așeze sau să se întindă de la primele semne de hipotensiune arterială ortostatică (apariția simptomelor ca amețeli, slăbiciune) și să stea în acestă poziție până la dispariția simptomelor. "Sindromul de iris flasc intraoperator " (SIFI, o variantă a sindromului de pupilă mică) a fost observat în timpul intervențiilor chirurgicale de cataractă și glaucom la unii pacienți tratați anterior cu clorhidrat de tamsulosină. SIFI poate crește riscul de complicații oculare în timpul și după intervenția chirurgicală. Prin urmare, inițierea tratamentului cu Vesomni la pacienți la care este programată o intervenție chirurgicală pentru cataractă sau glaucom nu este recomandată. Este recomandată întreruperea tratamentului cu Vesomni cu 1-2 săptămâni înainte de intervenția chirurgicală, dar beneficiul întreruperii tratamentului cu Vesomni nu a fost stabilit. În timpul evaluării preoperatorii, medicii chirurgi și oftalmologi trebuie să ia în considerare dacă pacienții sunt programați pentru o intervenție chirurgicală pentru cataractă sau glaucom sau pacientul a fost supus unui tratament cu Vesomni, cu scopul de a se asigura că vor fi luate măsurile adecvate, pentru a gestiona SIFI în timpul intervenției chirurgicale.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Vesomni nu este indicat pentru utilizare la femei.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Pacienții trebuie informați despre posibilitatea apariției de amețeli, vedere încețoșată, oboseală și mai puțin frecvent, somnolență, care pot afecta negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNIInteracțiuni cu inhibitori ai CYP3A4 și CYP2D6

Vesomni trebuie utilizat cu precauție în combinație cu inhibitori moderați și puternici ai CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, verapamil, cimetidina) sau care administrează inhibitori puternici ai CYP2D6 (de exemplu, paroxetina).

Alte interacțiuni

Următoarele afirmații reflectă informațiile disponibile cu privire la substanțele active individuale.

Solifenacina

- solifenacina poate reduce efectul medicamentelor care stimulează motilitatea tractului gastrointestinal, cum ar fi metoclopramida sau cisaprida;

- studiile in vitro cu solifenacină au demonstrat că la concentrații terapeutice, solifenacina nu inhibă CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C , 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4;

- prin urmare, nu sunt așteptate interacțiuni între solifenacină și medicamentele metabolizate de aceste enzime CYP;

- administrarea solifenacinei nu a modificat farmacocinetica R-warfarinei sau Swarfarinei sau efectul lor asupra timpului de protrombină;

- administrarea solifenacinei nu a aratat nici un efect asupra farmacocineticii digoxinei .

Tamsulosina

- Administrarea concomitentă cu alți antagoniști alfa1-adrenergici poate determina hipotensiune;

- in vitro, fracția liberă de tamsulosină din plasma umană nu a fost modificată de diazepam, propranolol, triclormetiazidă, clormadinon, amitriptilină, diclofenac, glibenclamidă, simvastatină sau warfarină. Tamsulosina nu modifică fracția liberă de diazepam, propranolol, triclormetiazidă sau clormadinon. Cu toate acestea diclofenacul și warfarina, pot crește rata de eliminare a tamsulosinei.

- administrarea concomitentă cu furosemida determină o scădere a concentrației plasmatice a tamsulosinei, dacă concentrațiile rămîn în limite normale, utilizarea concomitentă este posibilă.

- studiile in vitro cu tamsulosină au demonstrat că la concentrații terapeutice, tamsulosina nu inhibă CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4. Prin urmare, interacțiuni între tamsulosină și medicamentele metabolizate de către aceste enzime nu sunt de așteptat;

- nu au fost observate interacțiuni când tamsulosina a fost administrată concomitent cu atenolol, enalapril sau teofilină.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate filmate cu eliberare prelungită 6 mg + 0,4 mg. Câte 10 comprimate în blister. Câte 1 sau 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 25°C sau sub 30.

A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.
Vezi descrierea completă

Specificații principale

  • Producator Medicamente
  • Article 85220
Adăugat