Coșul este gol. Adăugați un produs

Regulament Card Frumos

Card Frumos

Regulamentul Oficial al Programului “Card Frumos” 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Birivofarm SRL, cu sediul in mun. Chişinău, str. Puşkin, 28, ap.16, IDNO 1002600040933, reprezentata prin directorului Sturza Natalia, care activeză în baza Statutului (denumita in continuare “Organizatorul”). Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Program, pentru consultare, in oricare dintre farmaciile Felicia si pe site-ul www.felicia.md. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul “Card Frumos” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Repubicii Moldova in farmaciile Felicia si la partenerii sai.

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 15 august 2018 si are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Birivofarm cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate farmaciile Felicia, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Membru al Programului CARD FRUMOS poate fi orice persoana fizica in conditiile de varsta de minim 18 ani impliniti. (denumit in continuare “Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile in format tiparit in oricare din farmaciile Felicia sau in locatiile partenerilor la program, precum si on-line accesand site-ul www.felicia.md.

Participantul este obligat sa furnizeze datele sale reale in vederia completarii integrale a formularului de inscriere. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt:

nume,

prenume,

data nastere,

sex,

telefon fix sau telefon mobil,

adresa de email

semnatura.

Formularul este verificat si validat de catre farmacist. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii punctelor acumulate pe card si imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil in exclusivitate cu “Cardul Frumos”. La completarea corecta a formularului si predarea lui in farmaciile Felicia, personalul farmaciei activeaza cardul pe loc oferind acces la acumulare de puncte si la discount direct. Accesul la folosirea bonusurilor acumulate va fi posibil numai dupa ce datele de identificare ale clientului au ajuns in sistemul de date Felicia.

SECȚIUNEA 5. CARDUL FRUMOS 

La baza Programului “Card Frumos” se afla cardul de fidelitate Card Frumos destinat clientilor Felicia. Orice client detinator de card de fidelitate Felicia, care se califica conform specificatiilor prezentului Regulament Oficial in vederea participarii la Program va putea dobandi calitatea de Participant conform prevederilor prezentului Regulament si va fi instiintat de catre Organizator, telefonic sau pe email, in functie de datele de contact trecute pe formularul de inscriere in Programul Card Frumos, despre calificarea la accesarea beneficiilor acordate in baza prezentului Regulament.

Dupa ce cardul de fidelitate a fost activat de farmacist in urma completarii corecte si integrale a talonului de inregistrare in programul Card Frumos de catre Participant, cardul ofera participantilor posibilitatea de:

A acumula bonusuri pe card

A beneficia de promotii valabile doar cu Cardul Frumos

A beneficia de ofertele partenerilor programului Card Frumos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componentele programului Card Frumos sunt:

Card Frumos 

Card standart din plastic, cu numar de identificare si barcod unic.

Cardul Frumos nu oferă discount.

Cardul Frumos permite posesorului său să acumuleze bonusuri din fiecare cec, mai mare de 50 de lei, eliberat pentru cumpărăturile sale în farmaciile Felicia

Cardul Frumos permite posesorului accesul la promoții valabile în exclusivitate cu Cardul Frumos

Cardul Frumos permite posesorului accesul la facilitățile oferite de partenerii Felicia în cadrul programului “Card Frumos”, respectiv, 5% reducere la rame de ochelari, ochelari de soare si accesorii în Optica Felicia și 5% reducere la analize în laboratoarele Synevo

Petale – Bonus

Bonsuri acumulate pe Cardul Frumos pentru fiecare cec, mai mare de 50 de lei, eliberat pentru cumpărăturile sale în farmaciile Felicia.

Fiecare 50 cheltuiți într-o cumpărtură unică în farmaciile Felicia se convertesc în 10 bonusuri, echivalente cu 1 leu.

Cu Petalele-Bonus, acumulate pe cardul său, clientul poate achita pina la 25% din valoarea finala a cecului.

Petalele Bonus neutilizate expiră la împlinirea termenului de 365 zile de la data generării.

Petalele Bonus nu sunt transferabile de pe un card pe altul. (Petalele Bonus sunt transferabile doar in cazul furtului, pierderii sau deterioarării cardului actual).

Beneficiile oferite de parteneri

5% reducere la rame de ochelari, ochelari de soare și accesorii/ 10% la prima achiziție

5% reducere la analize în laboratoarele Synevo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate activ si valid. Subscrisa isi rezerva pe deplin dreptul de a invalida cardurile clientilor care detin doua sau mai multe astfel de carduri, fara notificare prealabila.

Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor. In plus fata de variantele de carduri existente, Amofarm poate emite si alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienti, in baza unor regulamente distincte.

Cardul Frumos este disponibil clienților

pe loc, la prima achiziție în farmacia Felicia (în cazul in care clientul nu deține niciunul din cardurile Felicia)

se eliberează clientului prin procedura de schimbare a cardului vechi pe unul nou (în cazul in care clientul este posesor al unui card Felicia de tip vechi)

Eliberarea Cardului Frumos se face doar după completarea integrală, lizibilă și veridică a formularului anexat cardului.

Accesul la folosirea punctelor acumulate si la promotiile aferente in exclusivitate Cardului Frumos sunt posibile doar pentru Participantii care detin un card cu toate datele obligatorii completate corect in sistem, adica au completat si semnat formularul de inscriere, conform specificatiilor din prezentul Regulament Oficial. In cazul in care Participantii nu completeaza si nu semneaza formularul de inscriere in programul de fidelitate “CARD FRUMOS”, cardul nou primit va dobandi starea de card invalid si nu va permite accesul la nici un beneficiu.

Participantii care nu detin un card de fidelitate si doresc sa se inscrie in programul CARD FRUMOS vor putea completa formularul si vor primi pe loc cardul la prima cumpărătură în oricare din Farmaciile Felicia. Participantii care detin un card de fidelitate Felicia, cu starea de card invalid, se vor prezenta la orice farmacie Felicia pentru a parcurge procedura de schimbare a unui card vechi, invalid, pe un “Card Frumos”

Astfel li se vor activa beneficiile conform conditiilor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

6.1. Utilizarea CARD FRUMOS

Card Frumos este un program care permite deținătorului de card să acumuleze bonusuri din fiecare cec mimin de 50 de lei, eliberat pentru cumpărăturile sale în farmaciile Felicia.

Intervalul de calcul a bonusurilor este 50 de lei. La fiecare 50 de lei întregi, plătiți în farmaciile Felicia, cu numerar sau card bancar, in contul posesorului se vor înregistra 10 Petale - Bonus.

Utilizarea bonsurilor pentru achiziția ulterioară a produselor din farmaciile Felicia are loc prin conversia acestora în lei. Fiecare 10 bonusuri valoreaza 1 leu.

Amofarm isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea si integralitatea informatiilor declarate de participant pe formularul de inregistrare in Programul CARD FRUMOS la momentul semnarii formularului. In situatia in care informatiile sunt eronate sau incomplete, Amofarm isi rezerva dreptul de a modifica starea cardului in sistem, in card invalid, limitand accesul posesorului de card pana la rectificarea erorilor, insa fara acces la promotii speciale si preschimbarea de puncte.

Punctele de fidelitate de pe card pot fi vizualizate pe bonul emis la fiecare tranzactie.

O dată pe an, posesorul cardului va beneficia de “PETALE ANIVERSARE”. Astfel, se vor dubla bonusurile acumulate în intervalul de 3 zile (ziua de nastere indicată de client în formularul de înregistrare + ziua precedenta + ziua următoare). La depașirea intervalului indicat, calculul bonusurilor revine la formula standart.

Nu se acorda puncte pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar.

Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare, nu va acumula puncte si nu va beneficia de promotiile destinate în exclusivitate posesorilor de “Card Frumos”. Toate punctele neutilizate, mai vechi de 12 luni, se vor anula automat de pe orice card de fidelitate.

6.1.2. Preschimbarea Petalelor-Bonus in produse

Preschimbarea Petalelor – Bonus se poate face doar in farmaciile Felicia numai de catre titularul cardului de fidelitate “Card Frumos”.

Sistemul de preschimbare este urmatorul: fiecare Petala-Bonus acumulata valoreaza la preschimbare 0,1 lei. Valoarea la preschimbare poate fi modificata de Organizator in functie de promotiile de puncte pe care le face. Promotiile vor fi comunicate in farmaciile Felicia, si pe canalele oficiale de comunicare a retelei de farmacii Felicia.

Bonusurile pot fi utilizate pentru achitarea a maxim 25% din valoarea cecului emis in farmaciile Felicia sau pentru achitarea integrală a unei liste predifinite de produse.

Valoarea achizitiilor din Petale Bonus nu este luata in calcul pentru generarea de noi bonusuri. Achitarile din bonusuri nu se bonuseaza.

Orice obiecție in ceea ce priveste punctele acumulate sau preschimbate fraudulos poate fi acceptata doar in termen de 30 zile calendaristice de la data tranzactiei. Sesizarile legate de acumularile de puncte se iau in considerare cu conditia prezentarii bonurilor de casa primite cu ocazia cumpararii, impreuna cu un act de identitate valabil.

SECTIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI FRUMOS

Utilizarea de CARD FRUMOS se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile cardului de fidelitate. Pentru a acumula puncte sau pentru a beneficia de alte facilitati ale cardului, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de Card Frumos si sa prezinte cardul farmacistei de la casa inainte ca personalul din farmacie sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment in care farmacistul va avea acces la informatii privind datele de indentificare ale Participantului si numarul de puncte.

Pe bonul de casa de marcat va fi tiparit numarul de puncte disponibile pe card.

SECTIUNEA 8. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Birivofarm isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile anulate nu pot fi restabilite și necesită emiterea unui nou plastic. În cazul în care posesorului cardului a respectat procedura de declarare și anulare a unui card, acesta va putea beneficia de transferul bonusurilor și beneficiilor de pe cardul vechi pe unul nou.

Daca un “Card Frumos” s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat in maxim 24 de ore sa se adreseze la orice farmacie Felicia, declarind pierderea acestuia sau apeleaza la linia fierbinte 022 32 33 33. In caz contrar, Participantul isi asuma orice utilizare ilegala a cardului pierdut inclusiv folosirea punctelor acumulate pana in acel moment.

Odata cu instiintarea se vor comunica numele si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care ii este furat sau isi pierde cardul are dreptul la un card nou, cu transferarea bonusurilor de pe cel vechi.

Noul card se poate cere din orice farmacie Felicia, cu conditia completarii formularului de inregistrare.

SECTIUNEA 9. FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE RELATII CU CLIENTII

Posesorii de card pot obtine informatii referitoare la functionarea programului de fidelitate si folosirea cardului apeland Serviciul Clienti la numarul de telefon 022 32 33 33. Tot la acest numar, titularul cardului va anunta fara intarziere orice schimbare a informatiilor personale, va anunta pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate “Card Frumos”. In scopul protejarii datelor personale ale participantilor la programul de fidelitate “CARD FRUMOS”, serviciul clienti va solicita anumite informatii pentru a stabili identitatea Participantului.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Birivofarm SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Birivofarm SRL, in scopuri statistice iar in situatia in care v-ati dat acordul prin completarea formularului de inrolare in programul de Card Frumos, le vom utiliza si pentru actiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative de la Reteaua de farmacii Felicia si partenerii din program.

Conform legii nr 133/2011, privind protectia datelor cu caracter personal, informatiile colectate se vor prelucra in conditii de siguranta si numai in scopurile specificate mai sus.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la program in toate farmaciile Felicia. Pentru informatii suplimentare, se poate apela Serviciul Linia Fierbinte – 022 32 33 33, sau accesa adresa de site www.felicia.md. Prin participarea la acest Program, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Program de fidelitate “CARD FRUMOS” se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Adăugat