Coșul este gol. Adăugați un produs

Politica de confidențialitate

Brandul „Farmacia Felicia” este reprezentat de către ”BIRIVOFARM” S.R.L.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplică website-ului www.felicia.md, care este operat de către ”BIRIVOFARM” S.R.L.

În continuare, orice mențiune după cum urmează: ”Noi”, ”Nostru” și etc., se refer la ”BIRIVOFARM” S.R.L, dar ”Dumneavoastră”, ”Subiect”, și etc., se refer la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.felicia.md, și client al ”BIRIVOFARM S.R.L (brandului „Farmacia Felicia”).

Prin utilizarea în continuare a serviciilor de pe website-ul www.felicia.md declarați faptul că aveți cel mai puțin 18 ani, ați citit și ați înțeles în totalitate Politica de confidențialitate, Politica Cookie, și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu cele politici indicate.

În cazul în care sunteți sub 18 ani, puteți utiliza serviciile de pe website-ul www.felicia.md numai cu acordul al unui dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească Politica de confidențialitate, Politica Cookie și să dea acord la prelucrarea datelor personale sale (precum și minorului), conform dispozițiilor indicate în politici, deoarece www.felicia.md poate verifica existența consimțământului din partea părintelui sau reprezentantului legal, utilizând măsurile rezonabile. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

Noi nu purtăm răspundere pentru nici un fel de despăgubiri cauzate prin eliminarea informației false și/sau introduse fără consimțimântul necesar din partea părintelui sau reprezentantului legal.

Noi nu prelucrăm datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.felicia.md conform principiilor, regulilor și prevederilor descrise ulterior.

Noi asigurăm prelucrarea datelor cu caracter personal strict în conformitate cu prevederile ale prezentei Politici de confidențialitate, cadrului legislativ și intern în vigoare. Pentru a obține informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal poate adresa către noi, utilizând datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

În scopurile descrise mai jos, „BIRIVOFARM” S.R.L. are calitate de operator de date cu caracter personal, conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea în continuare a serviciilor website-ului www.felicia.md declarați faptul că ați citit și ați înțeles în totalitate Politica de confidențialitate și Politica Cookie și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu cele politici indicate.

Principii de protecție a datelor

Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite și legitime;

Datele nu vor fi prelucrate de către terți într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

Datele personale vor fi exacte, și actualizate (dacă este necesar);

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate întru-un mod de înaltă securitate;

Datele personale nu vor fi partajate terților decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente între parți;

Persoanele cărora li se prelucrează datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Datele personale

Date cu caracter personal (în continuare ”Date cu caracter personal” și/sau ”Date personale”) înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă;

Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se refer la o persoană fizică, cum ar fi nume și prenume, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de e-mail, număr de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră pot include următoarele:

Numele și datele de contact (numele și prenumele și adresa de e-mail, adresa domiciliului/reședinței în cazul livrării produselor, numărul de telefon fix, numărul de telefon mobil, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare);

Date despre dispozitivul și despre modul în care dispozitivul interacționează cu produsele noastre ce sînt obținute prin intermediul Cookie (vedeți Politica Cookie);

Colectăm date despre caracteristicile pe care le folosiți, produsele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați;

Date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dumneavoastră, inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările de limba și setările regionale.

Scopul colectării datelor personale

Înregistrarea comenzilor parvenite online și informațiilor necesare executării comenzilor preluate;

Informarea clienților privind validarea și expedierea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și/sau serviciile achiziționate (e.g. alerte de livrare a produselor, schimbare a datei, orei și/sau locului de livrare, etc.);

Trimiterea mesajelor promoționale ocazionale prin poșta electronică (e-mail) și/sau SMS, numai în cazul în care își ați exprimat consimțământul neviciat, liber și vădit exprimat pentru primirea mesajelor promoționale.

Utilizarea datelor personale și termen de păstrare

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și le vom stoca doar atât cât este necesar pentru scopurile mai sus menționate (e.g. până la finalizarea executării a comenzii);

Datele personale pot fi comunicate partenerilor noștri contractuali pentru a vă furniza în mod cel mai eficient comenzile plasate de către dumneavoastră;

 • La expirarea termenului respectiv, datele cu caracter personal colectate se vor distruge/șterge/arhiva, în funcție de suportul pe care au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămâne la păstrare primind statut de arhivă;
 • În orice caz, datele cu caracter personal colectate vor fi păstrate cel puțin trei ani după finalizarea executării a comenzii, termenul fiind necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime și/sau partenerilor noștri, conform termenelor de prescripție stabilite de legislația în vigoare în cazul nesatisfacerii cu comanda executată;

Accesul la datele personale este strict limitat persoanelor autorizate, care dețin autorizația necesară și nevoi clar definite pentru procesarea datelor respective.

Securitatea procesării

Datele personale vor fi prelucrate/procesate în mod sigur și se vor aplica și menține masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a le proteja împotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegala;

Întrebări legate de securitatea procesării datelor personale pot fi trimise la info@felicia.md.

Drepturile subiectului al datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.12 – 18 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal Nr.133 din 08.07.2011, aveți calitate de subiect al datelor cu caracter personal și aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat: aveți posibilitatea să obțineți informații despre prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces: aveți posibilitatea să accesați copii ale oricăror date, care au fost colectate sau obținute de operatorul de date și/sau persoana împuternicită de operator;
 • Dreptul de rectificare: aveți posibilitatea să solicitați rectificarea datelor inexacte, operatorul de date cu caracter personal fiind obligat să-le corecteze;
 • Dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să prezentați obiecții privind modul în care sunt gestionate datele și să solicitați sistarea acțiunilor ulterioare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți posibilitatea să solicitați sistarea prelucrării a datelor într-un anumit mod sau sistarea completă a prelucrării ulterioare;
 • Dreptul la ștergere: aveți posibilitatea să solicitați ștergerea cât mai curând posibil a datelor de către operatorul de date sau de către persoana împuternicită;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți posibilitatea să solicitați accesul la datele colectate într-un format digital compatibil cu varietate de dispozitive;
 • Dreptul la contestare: aveți posibilitate să vă adresați la CNPDCP privind prelucrarea neconformă a datelor de către operatorul de date sau persoana împuternicită;
 • Dreptul de a nu fiți supuși unei decizii individuale: aveți posibilitatea să cereți anularea, în totalitate sau în parte, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturile şi libertățile dumneavoastră, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor și destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul şi etc.;
 • Dreptul la accesul la justiție: aveți posibilitatea să sesizați instanța de judecată pentru repararea eventualilor prejudiciilor materiale și/sau morale, cauzate de prelucrarea a datelor dumneavoastră.

Pentru exercitarea drepturilor enunțate supra, este necesar să vă adresați cu o cerere scrisă către noi, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate. 

Dezabonarea de la mesaje promoționale

Pentru a solicita dezabonarea de la primirea mesajelor promoționale ocazionale prin poșta electronică (e-mail) și/sau SMS puteți să ne expediați o solicitare în scris, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate;

Re-abonarea ulterioară la mesajele promoționale poate fi efectuată prin expedierea unei solicitări în scris, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate, sau prin plasarea unei comenzi online cu exprimarea din nou a consimțământului în conformitate cu Politica de confidențialitate;

O astfel de cerere trebuie să fie datată și semnată de către dumneavoastră, ca să fie posibilă identificarea subiectului, care și-a retras sau și-a dat consimțământul pentru primirea mesajelor promoționale;

În orice caz, este imposibilă dezabonarea de la mesaje și/sau alerte, care sunt destinate informării clientului privind starea comenzii, schimbării locului, datei, orei de livrare, modalității de plată, și alte mesaje, care se refer la executarea obligațiilor contractuale privind livrarea produselor comandate.

Datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, ce reies din prezenta Politica de confidențialitate, precum și din Legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa către:

„BIRIVOFARM” S.R.L.

Oficiul principal:

mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 54, MD-2002

email: info@felicia.md

tel.: 022 323 333, 067 323 333

Adăugat