Coșul este gol. Adăugați un produs

Contract de Mandat

CLIK IT” SRL, în persoana Administratorului, activînd în baza Statutului întreprinderii, numită în continuare Mandatar pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

  • Mandatarul se obligă să efectueze din numele Mandantului: cumpărarea în baza comenzii Mandantului în farmaciile FELICIA a medicamentelor și altor produse farmaceutice comandate și livrarea lor către Mandantului.
  • Mandatarul este obligat:
  • să prezinte Mandantului bonul de plată pentru produsele procurate și pentru serviciile de livrare;
  • să asigure livrarea comenzii Mandantului cu transportul propriu.
  • Mandantul este obligat:
  • să achite Mandatarului prețul produselor procurate și plată pentru livrarea lor în baza bonurilor de plată.
  • Părțile Contractului sunt obligate reciproc să nu divulge datele personale care le devin cunoscute pe parcursul executării prezentului Contract, precum și după încetarea Contractului.
  • Termenul de valabilitate a prezentului contract este stabilit din data încheierii  Contractului pînă la momentul achitării depline de către Mandant a sumelor prevăzute în p. 3.1. al prezentului Contract. Contractul se consideră semnat de către mandant în momentul prin completarea formularului electronic corespunzător.
  • Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părți și este valabil pentru o perioadă nedeterminată. Acordul poate fi reziliat prin notificare scrisă și se consideră încheiat după 2 zile de la data cînd cealaltă Parte a trimis notificarea de reziliere.
Adăugat