Despre noi

 

În spiritul său corporativ deosebit, prima reţea de farmacii din ţară a inaugurat în septembrie 2012 Fundaţia „Felicia”, ce are drept scop promovarea modului sănătos de viaţă şi susţinerea programelor educaţionale în diverse domenii. O iniţiativă binevenită, prin intermediul căreia „Felicia” îşi propune să contribuie la schimbarea atitudinii faţă de modul de viaţă, alimentaţie şi activitate fizică, psihologie şi educaţie şi să-şi aducă aportul la viaţa socială a ţării, prin sprijinirea şi desfăşurarea anumitor acţiuni filantropice.
 
Scopul Fundaţiei
Sprijinul persoanelor defavorizate din punct de vedere social, profesional, financiar şi medical prin oferirea de susţinere materială, sprijin moral, consiliere pentru depăşirea situaţiilor socio-economice defavorabile şi a marginalizării sociale.
 
Obiectivele Fundaţiei
 Susţinerea tinerilor şi studenţilor din domeniul farmaceutic, oferirea de burse de finanţare a studiilor, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotare.
 Desfăşurarea activităţilor în domeniile sănătăţii, farmaceutic şi cercetării în aceste domenii promovând principiul progresului ştiinţific.
— Ajutorarea păturilor vulnerabile ale societăţii prin oferire de ajutor material, financiar şi psihologic prin organizarea activităţilor specializate întru realizarea scopurilor Fundaţiei.
 
Activităţi ale Fundaţiei
 Iniţierea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniile proprii de activitate.
 Popularizarea experienţelor de activitate în domeniu, elaborarea unor programe sociale, spirituale, educative, culturale, de instruire, corespunzătoare intereselor societăţii, ce ar contribui la creşterea nivelului de educaţie, instruire şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova.
 Acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate.
 Atragerea tinerilor în viaţa socială a ţării, precum şi formarea unui mod sănătos de viaţă a tinerei generaţii şi consolidarea instituţiei tinerei familii.
 Promovarea principiilor de sănătate fizică, mintală, socială/ relaţională şi spirituală.
 Susţinerea prin diverse mijloace a acţiunilor de ocrotire a sănătăţii, dezvoltarea activităţii farmaceutice şi ridicarea nivelului de instruire a personalului din domeniul farmaceutic.
 Acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate.
 Identificarea şi contactarea posibililor donatori (persoane fizice şi juridice) din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare.
 Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conferinţelor, trainingurilor, seminarelor ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, activităţilor culturale şi de caritate etc. pentru diferite grupuri în limitele stabilite de legislaţia în vigoare cu participare locală, naţională şi internaţională.
 Procurarea, editarea şi difuzarea materialelor informative şi publicitare proprii.
 Stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare internaţionale.
 Colaborarea cu diverse instituţii de stat, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.
 

Campanii şi acţiuni susţinute de Fundaţia „Felicia” în 2015
Campanii şi acţiuni susţinute de Fundaţia „Felicia” în 2014

 
Campanii şi acţiuni susţinute de Fundaţia „Felicia” în 2012


Pentru orice întrebări sau propuneri vă rugăm să contactați:

Tel: 022 31 06 34
E-mail: fundatia@felicia.md


 
Copyright © 2012. Toate drepturile rezervate
Preluarea materialelor grafice şi a informaţiei de pe acest site se permite doar cu menţionarea sursei.
Site realizat de DQ Team