Formular de aplicare bursă
Beneficiarii burselor acordate de către Reţeaua de farmacii Felicia sunt studenţii anului 4 şi 5 ai facultăţii de Farmacie din cadrul USMF Nicolae Testemiţeanu.

CONDIŢII DE ACORDARE ŞI PARTICIPARE

- Bursa Felicia se acordă la începutul fiecărei luni pentru luna anterioară şi este echivalentă cu 1000 lei.
- Bursa Felicia se acordă pe o perioadă de 9 luni consecutive începând cu luna septembrie 2017.
- Se acordă câte 5 burse pentru fiecare an de studii, în total fiind 10 burse anual.

Pot beneficia de bursa Felicia următoarele categorii de studenţi:

- Studenţi din  anul 4 ai facultăţii de farmacie din cadrul USMF;
- Studenţi din anul 5 ai facultăţii de farmacie din cadrul USMF, care îndeplinesc următoarele criterii aferente anului universitar anterior:

·        Au fost admişi la fiecare sesiune;
·        Au media mai mare sau egală cu nota 8 în fiecare semestru;
·        Au înregistrat în fiecare semestru nu mai mult de 10 absenţe nemotivate cu excepţia absenţelor pe motiv de boală;
·        Numărul absenţelor pe motiv de boală;
·        Nu au fost sanţionaţi pe perioada studiilor;
·        Prezentarea unui eseu pe tema”O CARIERĂ DE SUCCES ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC”.
·        Comportament academic şi civic exemplar;
·        Au susţinut interviul la comisia de examinare.

Studenţii anului 4 şi 5 ai facultăţii de farmacie din cadrul USMF care îndeplinesc criteriile de acordare a a Bursei Felicia stipulate la art. 5 al prezentei proceduri vor aplica ancheta de participare la bursa Felicia: Ancheta Bursa Felicia până pe data de 20 septembrie 2017.


Copyright © 2012. Toate drepturile rezervate
Preluarea materialelor grafice şi a informaţiei de pe acest site se permite doar cu menţionarea sursei.
Site realizat de DQ Team